hoe te ondersteunen

U wordt vriendelijk verzocht Uw steun over te maken als volgt :   

 

 

Naam rekening :   Alingan Foundation

Nummer rekening/IBAN :    BE61  3631  6226  9017

BIC/SWIFT :   BBRUBEBB

 

U kan ook Uw steun online overmaken via paypal of via kredietkaart zoals hieronder vermeldt.

De Alingan Stichting is officieel geregistreerd in België. Het registratienummer is 0653720612. De fondsen die wij verzamelen via onze project-rekeningen zullen overgemaakt worden aan onze plaatselijke organisatie in Dhaka (hoofdstad Bangladesh).  Wij zijn verplicht tot een doorzichtige én onmiddellijke verdeling van de noden aan de kinderen van het project !

 

Om te steunen mag een ondersteuner beslissen om ofwel een maandelijkse, kwartaalse of halfjaarlijkse schenking te doen om - volgens eigen keuze - een specifiek, behoeftig kind te steunen, gekozen uit diegenen waarmee wij werken en die het meest in nood zijn !


Stand van de ondersteunende inzet :

 

Het bedrag nodig voor de maandelijkse steun hangt af van de toestand der kinderen

Schatting van de maandelijkse kosten zijn : 

Geneesmiddelen :  $ 5 tot $ 10

Aanvullingen :  $ 5

Eten :  $ 15

Kleding :  $ 5

Opvoeding en onderwijs :  $ 10 tot $ 15


Gemiddeld bedrag maandelijks nodig per kind :  $ 40 tot $ 50 of  $ 35 tot $ 45

1 euro can feed 2 slum children for a day !

Anders dan een kind te ondersteunen, gebaseerd op het hierboven vermeld gemiddeld bedrag  ($ 40 tot $ 50 of $ 35 tot $ 45), maandelijks benodigd per kind, kan u ook bijdragen met gelijk welk ander bedrag  - méér of minder - zelfs één enkele euro zal overal een grote ondersteuning zijn. 


Eén euro kan voor één dag twee achterbuurt-kinderen voeden !


U kunt ons gemakkelijk bereiken om uw inzichten mede te delen over de wijze waarop u het meest graag bijdraagt of over de ideeën die u daarover hebt :  info@alingan.org


 

Hartelijk dank voor Uw gewaardeerde steun aan de opbouwende toekomst van deze behoeftige kinderen !!