Over

Alingan is een Bengaals woord voor "knuffel" of "omhelzing"

Deze Stichting is opgericht in België met de bedoeling om de armoede van achterbuurtbewoners in Bangladesh uit te roeien door ontwikkeling.

 

Volgens dat doel verwacht het project sommige maatregelen te lanceren om behoeftige mensen bij te staan door onderwijs, voornamelijk door sponsoring-programma's en sommige grotere maatschappij-ontwikkelingsactiviteiten.

 

Wij dragen al onze projecten op om de toekomst van de kinderen te verbeteren.  Het zijn voornamelijk wezen en kinderen, opgroeiend in achterbuurten en onder-bevoorrecht zijn en dikwijls erg veel nood hebben aan onderwijs, gewone medische hulp, voedsel en kleding. Om deze voortdurende cyclus van armoede te doorbreken, hebben wij ondervonden dat de énige manier om de kinderen een betere toekomst te garanderen gebeurd door een degelijk onderwijs te verschaffen.  Wij geloven dat door zulk onderwijs, achterbuurtkinderen kunnen opgroeien met kennis en bekwaamheid om de armoede-cyclus in hun ganse gemeenschap te doorbreken.

 

Kinderarbeid in Dhaka is uitgebreid als gevolg van de noodzaak om te kunnen overleven met hun families.  De Alingan Stichting gelooft in ieders potentieel en dat wij de mensen gelijk welke loopbaan kunnen aanbieden.  De achterbuurtkinderen kunnen dokters, leiders, verpleegsters . . . . . . . .vanalles.  U kunt enkel bij hen neerzitten en in hun binnenste kijken.  Vindt hun  kleine "vurigheid" en geef hen de mogelijkheid .


Onze Missie 


De boodschap van het project is de achterbuurt- en straatkinderen te voorzien van zorg, ondersteuning en bescherming door onderwijs, huisvesting en voedsel.

 

Doelen van het initiatief 

 

Algemeen doel  

 

  • Teverzekeren dat de meest kwetsbare en onder-bevoorrechte kinderen worden geholpen door onderwijssteun om alzo eerste klas-burgers te worden en hun armoede-cyclus te doorbreken.
  • Te verzekeren dat zij passend baat zullen hebben van voortdurende zorg.

 

Bijzondere doelen 

 

  • Plaats in een doeltreffend bereik vereenzelvingsstrategie.
  • Voorzie achterbuurtkinderen van een kindsheid die zij niet van tevoren ervoeren en help hen nuttige leden te worden van demaatschappij.
  • Ervoor zorgen dat de kinderen naar school gaan of voortdurend worden opgevoed.
  • Zorgen voor toegang tot de basis- en bijzondere diensten en welzijn door noodzakelijke ondersteuning.
  • Zorgen voor emotionele ondersteuning voor hun welzijn.
  • Sterk kinderen en ontwikkel beschermend gedrag.
  • Bescherm kinderen tegen schending van de Mensenrechten.
  • Sociale vrijwilligers-bijdragen naar de achterbuurtgemeenschappen.