Over de ondersteuning

Een ondersteuner zijnde voor de in armoe levende kinderen van Bangladesh is een zware taak !

 

De "Alingan-Stichting" is een onafhankelijke non-profit project met géén godsdienstige - of politieke verbindingen, wiens zending erin bestaat te steunen tegen armoede en kwetsbaarheden door de plaatselijke organisatie in Bangladesh.


Wij kunnen schenkingen gebruiken voor het Kind Sponsor-fonds, allerlei giften voor kinderen alsook vrijwilligerswerk of gelijk welk andere soortgelijke - of algemene schenkingen.


Terwijl kinderen-ondersteuning één van de hoofddoelen is van ons project, is dit een andere belangrijke weg om het project bij te staan in zijn zending dat niet indruist tegen het vertrouwen in de "ondersteuner-kind relatie"


Door te ondersteunen mag een steuner beslissen om een maandelijkse, kwartaalse of jaarlijkse schenking te doen aan een specifiek onbevoorrecht kind, waarvoor wij werken en dat het meest in nood is!

 

Gebruik van steunfondsen of schenkingen :   

 

Eten :  In sommige gevallen is dit de éérste bron van ondersteuning voor de kindervoeding.

 

Kleding :  Een doorlopend nazicht wordt gedaan voor de basis-fysieke noden van het kind :  het wordt regelmatig bevoorraad met noodzakelijke zaken zoals kleding, schoenen en hygiënische goederen; zulke zaken worden voor élk kind individueel gekozen, gebaseerd op hun noden en zullen worden aangeboden in naam van hun ondersteuner.

 

Geneeskundig :  Steunfondsen zullen gebruikt worden om de kosten te dragen van :  medische onderzoeken, doktersvoorschriften en algemene geneesmiddelen, brillen, tandverzorging en zelfs de benodigde diëten.  Spijtig genoeg zijn deze noden niet te vervullen zónder de steunfondsen.

 

Toevoegingen :  De noodzakelijke noden om het leven vol te houden.

 

Schoolgeld en schoolbenodigdheden :  Verschaffen van onderwijs, leerboeken en allerlei andere schoolbenodigdheden doorheen het schooljaar.

Ondersteuner / Kinderkennisgeving : 

 

De persoonlijke aandacht dat een kind ontvangt van zijn/haar ondersteuner is van gelijk- of zelfs groter belang dan de financiële ondersteuning.  Om dit te bevorderen moedigen wij zowel ondersteuners als kinderen sterk aan om briefwisseling te voeren met elkaar en zo mogelijk de meest gepaste middelen te verschaffen om de ondersteuner -kind verhouding zo écht als mogelijk te maken. 

Ondersteuners en kinderen staan naar believen in verbinding met elkaar via e-mail en gewone briefpost.  De kinderbrieven worden ge-emaild naar de ondersteuner door de "Verbindings-staf".  Als bijkomend worden de oorspronkelijke, handgeschreven brieven van de kinderen bijgehouden en zij worden regelmatig gemaild naar de steunder, samen met foto's of gelijk wat de kinderen wensen op te zenden .  Ondersteuners schrijven naar de kinderen op soortgelijke wijze en het staat hen evengoed vrij briefpost te zenden naar hun gesteunde kind.  Een verslag over het kind zijn of haar statuut, toestand, vooruitgang en ander toepasselijke informatie zal regelmatig gezonden worden naar de ondersteuners.

 

Stand van de ondersteunende inzet :

 

Het bedrag nodig voor de maandelijkse steun hangt af van de toestand der kinderen

Schatting van de maandelijkse kosten zijn : 

Geneesmiddelen :  $ 5 tot $ 10

Aanvullingen :  $ 5

Eten :  $ 15

Kleding :  $ 5

Opvoeding en onderwijs :  $ 10 tot $ 15

Gemiddeld bedrag maandelijks nodig per kind :  $ 40 tot $ 50 of  $ 35 tot $ 45


Anders dan een kind te ondersteunen, gebaseerd op het hierboven vermeld gemiddeld bedrag  ($ 40 tot $ 50 of $ 35 tot $ 45), maandelijks benodigd per kind, kan u ook bijdragen met gelijk welk ander bedrag  - méér of minder - zelfs één enkele euro zal overal een grote ondersteuning zijn. 


Eén euro kan voor één dag twee achterbuurt-kinderen voeden !


U kunt ons gemakkelijk bereiken om uw inzichten mede te delen over de wijze waarop u het meest graag bijdraagt of over de ideeën die u daarover hebt :  info@alingan.org